Klimasats-prosjekt

Miljønettverk Nedre Romerike

Prosjektnavn: Miljønettverk Nedre Romerike
Fylke: Viken (N)
Søker: Aurskog-Høland kommune
Tilskudd: 175 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Nettverk