Klimasats-prosjekt

Miljøsatning skuleprosjekt Ørsta sentrum

Prosjektnavn: Miljøsatning skuleprosjekt Ørsta sentrum
Fylke: Møre og Romsdal (N)
Søker: Ørsta kommune
Tilskudd: 375 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt