Klimasats-prosjekt

Mindre og smartere bilbruk i hele Fosen

Prosjektnavn: Mindre og smartere bilbruk i hele Fosen
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: INDRE FOSEN KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: IKT/teknologi, Reisevaner