Klimasats-prosjekt

Mobilitet- og byromsstrategi

Prosjektnavn: Mobilitet- og byromsstrategi
Fylke: Troms og Finnmark (N)
Søker: SØR-VARANGER KOMMUNE
Tilskudd: 450 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Arealplanlegging, Transportplanlegging