Klimasats-prosjekt

Mobilitet som en tjeneste – prosessbistand

Prosjektnavn: Mobilitet som en tjeneste – prosessbistand
Fylke: Viken (N)
Søker: LØRENSKOG KOMMUNE
Tilskudd: 475 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Anskaffelser, Reisevaner