Klimasats-prosjekt

Mobilitetsplan Asker sentrum

Prosjektnavn: Mobilitetsplan Asker sentrum
Fylke: Viken (N)
Søker: ASKER KOMMUNE
Tilskudd: 900 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Transportplanlegging