Klimasats-prosjekt

Mobilitetsstrategi for Sør-Østerdal – fossilfri tr

Prosjektnavn: Mobilitetsstrategi for Sør-Østerdal – fossilfri tr
Fylke: Innlandet (N)
Søker: Trysil kommune
Tilskudd: 1 500 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Arealplanlegging, Transportplanlegging