Klimasats-prosjekt

Mobilpunkter i Bergen – fase 3

Prosjektnavn: Mobilpunkter i Bergen – fase 3
Fylke: Vestland (N)
Søker: Bergen kommune - Bymiljøetaten
Tilskudd: 1 500 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Lade annet, Transportplanlegging

Bergen kommune har i 2017, 2018 og 2019 fått Klimasats-støtte til å gjennomføre prosjekter med mobilpunkter. Et mobilpunkt er et sted hvor det tilrettelegges for ulike typer miljøvennlige transportformer. På mobilpunktet er det enkelt å bytte mellom transportmidler som for eksempel fra sykkel til bildelingsbil, fra kollektiv til bysykkel, fra privat elbil til buss, osv.

Resultater

  • Bergen kommune har etablert mobilpunkter på flere steder i byen.
  • Mobilpunktene har både ladeplasser for elbiler og bildelingsplasser, i tillegg til sykkelhangarer og sykkelbøyler. På den måten får innbyggerne tilgang til sømløs, klimavennlig transport.

Erfaringer

  • Det er viktig å bruke tid på å forstå et område og behovene til de som bor der.
  • Det er viktig å velge løsninger som gir enkel og smart drift av mobilpunktene.

Relevante lenker