Klimasats-prosjekt

Mobilpunkter i Bergen – fase 3

Prosjektnavn: Mobilpunkter i Bergen – fase 3
Fylke: Vestland (N)
Søker: BERGEN KOMMUNE - BYMILJØETATEN
Tilskudd: 1 500 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Lade annet, Transportplanlegging

Bergen kommune har i 2017, 2018 og 2019 fått Klimasats-støtte til å gjennomføre prosjekter med mobilpunkter. Et mobilpunkt er et sted hvor det tilrettelegges for ulike typer miljøvennlige transportformer. På mobilpunktet er det enkelt å bytte mellom transportmidler som for eksempel fra sykkel til bildelingsbil, fra kollektiv til bysykkel, eller fra privat elbil til buss. På den måten får innbyggerne tilgang til sømløs, klimavennlig transport.

Resultater og erfaringer

  • Kommunen har etablert mobilpunkter på flere steder i byen.
  • Mobilpunktene har både ladeplasser for elbiler og bildelingsplasser, i tillegg til sykkelhangarer og sykkelbøyler. 
  • Det er viktig å bruke tid på å forstå et område og behovene til de som bor der.
  • Det er viktig å velge løsninger som gir enkel og smart drift av mobilpunktene.
Relevante lenker