Klimasats-prosjekt

Montering av ladepunkt for el-bil

Prosjektnavn: Montering av ladepunkt for el-bil
Fylke: Innlandet (N)
Søker: Vågå kommune
Tilskudd: 100 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Lade tjenestebiler