Klimasats-prosjekt

Mulighetsstudie for Aursmoen skole

Prosjektnavn: Mulighetsstudie for Aursmoen skole
Fylke: Viken (N)
Søker: Aurskog-Høland kommune
Tilskudd: 375 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt