Klimasats-prosjekt

Mulighetsstudie for klimagassreduserende tiltak

Prosjektnavn: Mulighetsstudie for klimagassreduserende tiltak
Fylke: Viken (N)
Søker: LØRENSKOG KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt