Klimasats-prosjekt

Mulighetsstudie av elektrisk rutebåt

Prosjektnavn: Mulighetsstudie av elektrisk rutebåt
Fylke: Agder (N)
Søker: Kristiansand kommune
Tilskudd: 250 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Forprosjekt, Hurtigbåt og ferger