Klimasats-prosjekt

Mulighetsstudie for utslippsfrie anlegg

Prosjektnavn: Mulighetsstudie for utslippsfrie anlegg
Fylke: Rogaland (N)
Søker: PLAN OG ANLEGG
Tilskudd: 130 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Forprosjekt, Lade annet