Klimasats-prosjekt

Nasjonal veileder for klimabudsjett og -styring

Prosjektnavn: Nasjonal veileder for klimabudsjett og -styring
Fylke: Oslo (N)
Søker: Klimaetaten
Tilskudd: 4 300 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Klimabudsjett og –ledelse