Klimasats-prosjekt

NAV Steinkjer

Prosjektnavn: NAV Steinkjer
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: STEINKJERBYGG KF
Tilskudd: 3 000 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Bygg