Klimasats-prosjekt

Nullutslipp kollektivtilknytning

Prosjektnavn: Nullutslipp kollektivtilknytning
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: Midtre Gauldal kommune
Tilskudd: 237 500
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Arealplanlegging, Transportplanlegging