Klimasats-prosjekt

Ny barneskole i sentrum og to nye gymsaler

Prosjektnavn: Ny barneskole i sentrum og to nye gymsaler
Fylke: Agder (N)
Søker: Lillesand kommune
Tilskudd: 375 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt