Klimasats-prosjekt

Ny barneskole i sentrum og to nye gymsaler

Prosjektnavn: Ny barneskole i sentrum og to nye gymsaler
Fylke: Agder (N)
Søker: LILLESAND KOMMUNE
Tilskudd: 375 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt

Lillesand kommune skal utrede klimavennlige løsninger for en ny barneskole og to gymhaller.

Relevante lenker