Klimasats-prosjekt

Ny klimavennlig barnehage

Prosjektnavn: Ny klimavennlig barnehage
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: INDRE FOSEN KOMMUNE
Tilskudd: 262 500
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt