Klimasats-prosjekt

Ny skole og barnehage i Kautokeino

Prosjektnavn: Ny skole og barnehage i Kautokeino
Fylke: Troms og Finnmark (N)
Søker: Kautokeino kommune Rådmannens Stab
Tilskudd: 375 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt