Klimasats-prosjekt

Ny Svømmehall

Prosjektnavn: Ny Svømmehall
Fylke: Møre og Romsdal (N)
Søker: Ørsta kommune
Tilskudd: 225 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt