Klimasats-prosjekt

Nye Haukås skole

Prosjektnavn: Nye Haukås skole
Fylke: Møre og Romsdal (N)
Søker: Fræna kommune
Tilskudd: 375 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt