Klimasats-prosjekt

Nye Hov ungdomsskole

Prosjektnavn: Nye Hov ungdomsskole
Fylke: Viken (N)
Søker: RINGERIKE KOMMUNE
Tilskudd: 375 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt