Klimasats-prosjekt

Nye løsninger grønn mobilitet for Fjordbyen

Prosjektnavn: Nye løsninger grønn mobilitet for Fjordbyen
Fylke: Viken (N)
Søker: LIER KOMMUNE
Tilskudd: 400 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Transportplanlegging