Klimasats-prosjekt

Ombruk og redesign – kommunesammenslåing nye Asker

Prosjektnavn: Ombruk og redesign – kommunesammenslåing nye Asker
Fylke: Viken (N)
Søker: Asker kommune
Tilskudd: 325 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Avfall og deponi, Holdning og undervisning