Klimasats-prosjekt

Ombruk og redesign – kommunesammenslåing nye Asker

Prosjektnavn: Ombruk og redesign – kommunesammenslåing nye Asker
Fylke: Viken (N)
Søker: Asker kommune
Tilskudd: 325 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Avfall og deponi, Holdning og undervisning

Asker, Hurum og Røyken kommuner ble slått sammen i 2020, og har kartlagt muligheten for gjenbruk av innvendige byggematerialer og møbler.

Kommunen har estimert at dersom halvparten av inventaret blir gjenbrukt sparer det minst 130 tonn klimagassutslipp sammenliknet med å kjøpe nye produkter, og mer enn 8 millioner kroner.

I oktober 2020 er over 7000 enheter registrert i databasen Greenstock, kommunen har spart over 11 millioner kroner, og mye er allerede tatt i bruk eller redesignet (se lenker under). 

Relevante lenker