Klimasats-prosjekt

Ombrukstransportør og nullutslippstransport av ombruksvarer

Prosjektnavn: Ombrukstransportør og nullutslippstransport av ombruksvarer
Fylke: Oslo (N)
Søker: Oslo kommune Renovasjonsetaten
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Avfall og deponi, Transportplanlegging