Klimasats-prosjekt

Omsorgsboliger for heldøgnsomsorg i Mosvik

Prosjektnavn: Omsorgsboliger for heldøgnsomsorg i Mosvik
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: Inderøy kommune
Tilskudd: 1 800 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Bygg