Klimasats-prosjekt

Oppfølging av mobilitetsplan Slemmestad

Prosjektnavn: Oppfølging av mobilitetsplan Slemmestad
Fylke: Viken (N)
Søker: Røyken kommune
Tilskudd: 250 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Transportplanlegging

Røyken kommune ønsker å endre transportvanene til innbyggerne på Slemmestad ved å konkretisere ulike tiltak skissert i en mobilitetsplan kommunen fikk Klimasats-støtte til i 2018 (se lenke under).

Relevante lenker