Klimasats-prosjekt

Oppgradert oppsamling av deponigass i Gjøvik

Prosjektnavn: Oppgradert oppsamling av deponigass i Gjøvik
Fylke: Innlandet (N)
Søker: GJØVIK KOMMUNE
Tilskudd: 1 340 312
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Avfall og deponi, Biogass