Klimasats-prosjekt

Oppladet for lange Molde

Prosjektnavn: Oppladet for lange Molde
Fylke: Møre og Romsdal (N)
Søker: MOLDE KOMMUNE
Tilskudd: 185 715
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Lade tjenestebiler