Klimasats-prosjekt

Ørland som utslipssfritt transportknutepunkt

Prosjektnavn: Ørland som utslipssfritt transportknutepunkt
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: ØRLAND KOMMUNE
Tilskudd: 340 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Arealplanlegging, Transportplanlegging