Klimasats-prosjekt

Overgang fra Gass- til fjernvaerme-anlegg.

Prosjektnavn: Overgang fra Gass- til fjernvaerme-anlegg.
Fylke: Viken (N)
Søker: Moss Havn Kf
Tilskudd: 931 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Energi