Klimasats-prosjekt

Overgang til klimanøytralt drivstoff

Prosjektnavn: Overgang til klimanøytralt drivstoff
Fylke: Oslo (N)
Søker: Oslo kommune Renovasjonsetaten
Tilskudd: 250 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Forprosjekt, Maskiner og kjøretøy