Klimasats-prosjekt

Overgang til lavutslipps og utslippsfrie landbruksmaskiner

Prosjektnavn: Overgang til lavutslipps og utslippsfrie landbruksmaskiner
Fylke: Møre og Romsdal (N)
Søker: Møre og Romsdal fylkeskommune, Regional-og næringsavdelinga
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Forprosjekt, Landbruk og skog, Maskiner og kjøretøy