Klimasats-prosjekt

Parallelloppdrag byutvikling Steinkjer

Prosjektnavn: Parallelloppdrag byutvikling Steinkjer
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: STEINKJER KOMMUNE
Tilskudd: 900 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Arealplanlegging