Klimasats-prosjekt

Pilotprosjekt for idrettsbuss

Prosjektnavn: Pilotprosjekt for idrettsbuss
Fylke: Viken (N)
Søker: OPPEGÅRD KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Reisevaner

Nordre Follo kommune prøver ut bestillingstransport med minibusser for å bringe og hente barn fra trening. Kommunen fikk flere nyttige erfaringer med app-basert bestillingstransport som de vil ta med seg videre i fremtidig klimavennlig transportløsning.

Relevante lenker