Klimasats-prosjekt

Pilot Idrettsbuss

Prosjektnavn: Pilot Idrettsbuss
Fylke: Viken (N)
Søker: Oppegård kommune
Tilskudd: 150 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Reisevaner