Klimasats-prosjekt

Porsgrunn videregående skole - Samlokalisering

Prosjektnavn: Porsgrunn videregående skole - Samlokalisering
Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: Telemark fylkeskommune
Tilskudd: 1 635 876
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Bygg