Klimasats-prosjekt

Prioritering av buss – konkretisering av løsninger

Prosjektnavn: Prioritering av buss – konkretisering av løsninger
Fylke: Møre og Romsdal (N)
Søker: ÅLESUND KOMMUNE
Tilskudd: 900 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Transportplanlegging