Klimasats-prosjekt

Produksjon og bruk av biokol

Prosjektnavn: Produksjon og bruk av biokol
Fylke: Vestland (N)
Søker: FLORA KOMMUNE
Tilskudd: 720 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Landbruk og skog