Klimasats-prosjekt

Pros 3844019 rehab Stavanger rådhus - forprosjekt

Prosjektnavn: Pros 3844019 rehab Stavanger rådhus - forprosjekt
Fylke: Rogaland (N)
Søker: Stavanger kommune
Tilskudd: 270 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt