Klimasats-prosjekt

Prøv en elsykkel i Asker

Prosjektnavn: Prøv en elsykkel i Asker
Fylke: Viken (N)
Søker: Asker kommune
Tilskudd: 525 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Elsykkel, Sykkel