Klimasats-prosjekt

Rådgivningstjeneste lading i borettslag og sameier

Prosjektnavn: Rådgivningstjeneste lading i borettslag og sameier
Fylke: Viken (N)
Søker: Sørum kommune
Tilskudd: 100 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Lade annet