Klimasats-prosjekt

Reduksjon av matsvinn innen Helse og velferd

Prosjektnavn: Reduksjon av matsvinn innen Helse og velferd
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: MALVIK KOMMUNE
Tilskudd: 845 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Mat