Klimasats-prosjekt

Redusere massetransport, mer utslippsfri transport

Prosjektnavn: Redusere massetransport, mer utslippsfri transport
Fylke: Oslo (N)
Søker: OSLO KOMMUNE FORNEBUBANEN
Tilskudd: 4 000 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass

Større byggeprosjekter har store klimagassutslipp knyttet til massetransport. Oslo kommune Fornebubanen skal kartlegge og deretter iverksette tiltak for å redusere massetransporten og øke andelen utslippsfri transport.

Anbefalte tiltak

  • Frakte mest mulig med lektertransport
  • Fremme lokal gjenbruk av masser
  • Legge til rette for utslippsfrie løsninger og maskiner på anleggsplasser
  • Inkludere krav til klimagassreduksjon i kontrakter
Relevante lenker