Klimasats-prosjekt

Redusere massetransport, mer utslippsfri transport

Prosjektnavn: Redusere massetransport, mer utslippsfri transport
Fylke: Oslo (N)
Søker: Oslo kommune Fornebubanen
Tilskudd: 4 000 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass