Klimasats-prosjekt

Redusere matsvinn ved Haugesund kommunes institusjoner

Prosjektnavn: Redusere matsvinn ved Haugesund kommunes institusjoner
Fylke: Rogaland (N)
Søker: HAUGESUND KOMMUNE
Tilskudd: 125 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Mat