Klimasats-prosjekt

Redusere matsvinn i Voss

Prosjektnavn: Redusere matsvinn i Voss
Fylke: Vestland (N)
Søker: Voss kommune
Tilskudd: 200 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Mat