Klimasats-prosjekt

Redusert avfallstransport med smarte søppeldunker

Prosjektnavn: Redusert avfallstransport med smarte søppeldunker
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: TRONDHEIM KOMMUNE
Tilskudd: 3 700 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Avfall og deponi