Klimasats-prosjekt

Redusert matsvinn – oppfølging og implementering

Prosjektnavn: Redusert matsvinn – oppfølging og implementering
Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: Sandefjord kommune
Tilskudd: 200 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Mat