Klimasats-prosjekt

Redusert matsvinn - Oppfølging og implementering

Prosjektnavn: Redusert matsvinn - Oppfølging og implementering
Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: Sandefjord kommune
Tilskudd: 200 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Mat