Klimasats-prosjekt

Regionalt plan- og klimanettverk for Vesterålen

Prosjektnavn: Regionalt plan- og klimanettverk for Vesterålen
Fylke: Nordland (N)
Søker: Sortland kommune / Suorttá Souhkan
Tilskudd: 150 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Nettverk