Klimasats-prosjekt

Rehabilitering Daleveien 24

Prosjektnavn: Rehabilitering Daleveien 24
Fylke: Møre og Romsdal (N)
Søker: Ørsta kommune
Tilskudd: 150 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt