Klimasats-prosjekt

Ressursformidler i Avfall Sør

Prosjektnavn: Ressursformidler i Avfall Sør
Fylke: Agder (N)
Søker: Kristiansand kommune
Tilskudd: 550 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Avfall og deponi