Klimasats-prosjekt

Ressursformidler i Avfall Sør

Prosjektnavn: Ressursformidler i Avfall Sør
Fylke: Agder (N)
Søker: KRISTIANSAND KOMMUNE
Tilskudd: 550 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Avfall og deponi

Kristiansand har ansatt en ressursformidler som har arbeidet med ombruk og materialgjenvinning.